ELD: photos

Project Description

Request was submitted by Danie Stoop

Extension of support, and ELD needs access to the servers, ITC is however not the owner of the photos.  The normal approval for the use of the data is the responsibility of the Registrar (based on the POPI legislation)

Documents

No documents at this time.

Project Progress

100%

Overall Project Completion

  • 20%
  • 60%

100%

  • 40%
  • 80%

Project Discussion One Response to ELD: photos

  1. 03 Feb 2015: Mari se epos aan Danie: Die foto’s word tans reeds gesync vanaf die verskillende omgewings (Mafikeng en VDK net nie so optimaal soos ons graag sou wou he nie) na ‘n sentral platform waarvanaf ander randstelsels dan die foto’s in die hande kan kry deur FTP vir idenitifisering. EK stel voor dat Albert vir Karl van die Merwe by BSS kontak en dat hul die opsie bespreek en uitrol waar nodig.  Foto’s is egter privaatinligitng van die student en daar goedkeuring verkry word om die foto’s intern te gebruik vir verskeie ander randstelsels. Die goedkeuring en toestemming hiervan moet verleen word deur die IM registrateurs kantoor en aansoek kan gedoen word by Amanda van der Merwe. Dis deel van die beleid en prosedures rakende die POPI wetgewing. Sodra die toesteming verkry is, kan die hulbronne voortgaan met die uitrol van die behoefte en word dit hanteer as ‘n gewone ondersteuningstaak en nie as ‘n projek nie.

    August 14, 2015 at 3:51 pm
    YVETTE LABUSCHAGNE

Leave a Reply