Monitoring system at Internal Audit

This Project Requires a Login

Project Discussion 2 Responses to Monitoring system at Internal Audit

 1. 01 Aug 2017:
  Internal Audit & an external contractor are busy with a POC (including hosting).
  They request a proposal from IT on the best hosting solution (cloud solution vs hosting solution). IT will have to have a recommendation ready after the Council approves the monitoring system. The due date for the implementation of the monitoring system is January 2018.

  August 4, 2017 at 10:36 am
  YVETTE LABUSCHAGNE
 2. 02 May:
  Beste Madelein

  Die volgende terugvoer vanaf IT se projekbestuur rakende jou versoek vir die implementering van die ACL stelsel:

  Die versoek kompeteer met ‘n hele aantal projekte, en moet ongelukkig in die groter geheel geprioriseer word. Kapasiteit binne IT is onder geweldige druk, veral in infrastruktuur en besigheidstelsel afdelings (BSS in proses om 25% van ons hulpbronne te verloor – 2 nuwe bedankings in die afgelope week). Aan senior bestuur is reeds deurgegee dat kapasiteit beperk is en net bepaalde projekte binne die hanteringsvermoe val en senior bestuur priorisering sal moet doen. DIe eerste-vlak van priorisering vir hierdie versoek lê by Prof Marlene Verhoef. Ons versoek dus dat die projekversoek eers aan die Registrateur voorgelê word vir priorisering binne die groter geheel van al die versoeke reeds vanuit haar portefeulje waarna IT die interne priorisering kan doen.

  Dankie
  Mari

  May 3, 2017 at 9:42 am
  YVETTE LABUSCHAGNE

Leave a Reply